Tlačivá

 

Splnomocnenie

Splnomocnenie na prevzatie môjho dieťaťa z materskej školy inými osobami…

stiahnuť
Vyhlásenie

Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia…

stiahnuť
Žiadosť o prijatie do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie…

stiahnuť