Denný poriadok

6.30 – 8.45Hry a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenia
8.45 – 9.00
pevne stanovený čas
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Hygiena
Stolovanie
Stravovanie - desiata
9.00 - 11.30Osobná hygiena
Vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku
11.30 - 12.00
pevne stanovený čas
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Hygiena
Stolovanie
Stravovanie - obed
12.00 - 14.30Osobná hygiena
Popoludňajší odpočinok
14.30 - 15.00
pevne stanovený čas
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Hygiena
Stolovanie
Stravovanie - olovrant
15.00 - 16.30Hry a činnosti podľa výberu detí
Vzdelávacia aktivita
Krúžok Aj
Pobyt vonku