Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy, vitajte na našej webovej stránke, kde nájdete aktuality, novinky, fotografie z aktivít MŠ a ďalšie informácie o našej materskej škole.


Novinky zo škôlky

OPATRENIE Covid-19
Na základe vyhlásenia krízového štábu SR v  súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa PRERUŠUJE PREVÁDZKA MŠ  od 16.3.2020 do odvolania!!!      
Lesná škôlka
Dňa 11.2.2020 nás v prišli navštíviť zvieratká z lesnej škôlky. Vzdelávacia aktivita založená na aktívnej účasti dieťaťa, interaktívnom zážitkovom učení a emocionálnom prežívaní. https://www.facebook.com/100013411562461/videos/882723678851343/?id=100013411562461    
Karneval
Dňa 05.02.2020 sa konal v Kd v Beladiciach “KARNEVAL ” v spolupráci s Obecným úradom a s materskou školou Veľké Chrášťany. Nechýbal šaško, ktorý vyčaril deťom úsmev na tvári, DJ
Mikuláš 2019
  Aj tento rok v adventnom čase nastal ten zázračný deň v roku, kedy sa Mikuláš a jeho pomocník anjel zjavili všetkým dobrým deťom, ktoré majú dobré srdce a veria
Školský vzdelávací program – Zvedavé deti
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre vstup do Základnej školy a pre život v spoločnosti. Školský vzdelávací program nesie názov “Zvedavé deti“.

Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou. Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.

 

Naše Motto:
Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť“ (Rober T. Kiyosaki)