Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy, vitajte na našej webovej stránke, kde nájdete aktuality, novinky, fotografie z aktivít MŠ a ďalšie informácie o našej materskej škole.

 

Novinky zo škôlky

Brány našej materskej školy pre vaše – naše deti otvárame dňa 02.09.2020 (v stredu). Prevádzka MŠ je od 06:30 do
Na základe vyhlásenia krízového štábu SR v  súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa PRERUŠUJE PREVÁDZKA MŠ

Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou. Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.

 

Naše Motto:
Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť“ (Rober T. Kiyosaki)