Menu

Vitajte na našej stránke

OZNAM

Prevádzka materskej školy v mesiaci júl je len pre nahlásené deti v MŠ Veľké Chrášťany-Beladice od 7:00 do 16:00hod.

 

Dňa 14.6.2019 sa v priestoroch Kd v Beladiciach konala slávnostná rozlúčka s predškolákmi. Ďakujeme kolektívu materskej školy a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti. Budúcim prváčikom želáme úspešný štart a veľa školských úspechov.

školka beladice

školka beladice 2

Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou. Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.

Naše Motto:
Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť“ (Rober T. Kiyosaki)